Mimari

Mimari

Mimari; binaları veya diğer yapıları planlama, tasarlama ve inşa etmenin hem süreci hem de ürünüdür. Mimari eserler, genellikle kültürel semboller ve sanat eserleri olarak algılanır. En büyük medeniyetler günümüze kadar varlığını sürdürmüş mimari eserleriyle özdeşleşmiştir.
16 içerik