Tasarım

Tasarım

Tasarım genel olarak; nesnelerin, etkileşimli sistemlerin, binaların, araçların vb. yaratılmasını öngörme ve planlama süreci olarak adlandırılabilir. Tasarım kullanıcı merkezlidir, yani kullanıcılar tasarım odaklı düşünme yaklaşımının merkezinde yer alır.
15 içerik